Kárpátalja visszatér

A történelmi jogunk erre megvan

Kárpátalja létrejötte annak az I. Világháború utáni rendezkedésnek a következménye, amelynek folyamán a francia és az angol gyarmatbirodalom a német gazdaság erősödése miatt Európában befolyási övezeteket alakított ki, amelyeket a németek hátában ők irányítottak. Mivel a pénzügyi befolyás az I. v.h. idején áttevődött az Atlanti-óceán másik oldalára az amerikai nagy gyarmatbirodalom fokozatosan átvette a törpeszintre zsugorodott brit és angol gyarmatosítók szerepét, amiért a felelőssége óriásira nőt. Minden hazudozással ellentétben a versailles-i rendezkedés idején semmiféle nemzetiségi, vallási szempontokat nem vettek figyelembe, csakis a francia és a brit katonai, gazdasági vezetés szűklátókörű elképzeléseit.

Törökország felosztásakor, az addig sosem létezett határok kiagyalását, sosem létezett államok alapításának doktrináit a britek és a franciák a Közel -Keleten a Sykes Picot paktum idején rakták le. Az eredmény a máig tartó gyilkos háborúzás a Közel – Keleten. Ezt a gyakorlatot a versailles-i határ és országcsinálók Európában is elvégezték, sosemvolt országokat alkottak meg és a népeket egymásra uszították. Jelenleg kelet és nyugat között kiélesedtek az ellentétek és Ukrajnában megkezdődött a gyarmatbirodalmak kétségbeesett háborúja, hogy a képtelen I. Világháború után kialakított állapotokat megvédjék és a befolyási övezeteket kelet felé kiterjesszék. Ebben a háborúban a népek önrendelkezése az emberi jogok semmit sem számítanak, kizárólag a nyers erőszakra alapul minden.

Kárpátalja sosem volt külön állam a Magyar Királyság keretein belül, a Felvidék folytatása Erdély felé és mindig a magyar állam része volt. A Névtelen krónikás, Anonymus leirja, hogy a szkita magyarok Kijevnél ütköztek meg az északi dán vikingek által szervezett korai novgorodi orosz állammal és a legyőzött oroszok közül sokan hűséget esküdtek és csatlakoztak Árpádék szarmata, fehér szkita magyarjaihoz. Őket tekinthetjük a kisoroszok, vagyis a ruszinok elődjeinek . A kijevi oroszokkal szövetségben lévő kunokat a Kárpát-medencei hun elődöknek Fekete magyaroknak tekinthetjük, ők mind csatlakoztak Árpádékhoz a kijevi csata után.

A frank szolgálatban álló Sventoplokos, akit Anonymus Salán bulgár vezérnek tekint, délen uralkodik, a mai Sirmium és a Száva mentén, igy a Versailles-ban kiagyalt hazugság, hogy a mai Felvidéken és Kárpátalján Sventoplokos vezetésével nagymorva állam létezett volna semmi más, mit a gyarmatositók hazudozásainak egyike. A Felvidéken és Kárpátalján a fekete magyarok, hunok laknak Árpádék előtt és semmiféle szláv állam ezeken a területeken nem létezett.

Mindez nem zavarta a versailles-i határokat gyártó gyarmatosítókat abban, hogy a Magyar Királyságból az orosz cárnak felajánljanak egy területet, mai Kárpátalját. A gyarmatosítók Németország határain a csehekből, lengyelekből Északi Szláviát akartak kialakítani francia ellenőrzés alatt, amihez hozzácsatolták a Felvidék és a keleti Kárpátokban lakó szláv lakosságit az etnikai szolidaritás hazug elképzelése alapján. Ehhez az Északi Szlávia nevű alakulathoz hatalmas, sűrűn magyarlakta területeket csatoltak, fölrúgva az 1918. november 4.-5.-i Paduai fegyverszüneti egyezményt, amely nem ismer határmódosításokat és amit a magyarok azért fogadtak el, mert Wilson amerilkai elnök meghirdette az önrendelkezés elvét, amit képtelen volt meghatározni, ezért népszavazásokat helyezett kilátásba és amelyeket megállítottak, amikor Sopronban nem a nyugati pánszláv emigránsok hazugságait követve szavazott a lakosság és kiderült, hogy a Magyar Királyságot népszavazások alapján nem lehet fölosztani. Ezért robbantották ki Magyarországon a véres kommunista kommünt.

Lengyelország szembe szállt az Északi-Szlávia elképzeléssel, ami ezért megbukott. Így csak a csehek magukra maradtak, és a gyarmatosítók ezért a cseh történelmi országrészekhez csatolták a Felvidéket és Kárpátalját, mert a lengyelek szembe szállva a hazug angol tervekkel visszaszerezték keleti területeiket, és így Kárpátaljának nem volt Szovjetoroszországgal közös határa.. Természetesen nem volt szavazás. A cseh csapatok a Páduai Fegyverszüneti Egyezményt felrúgva bevonultak Pozsonyba és a Felvidékre, majd Kárpátaljára. A nemzeti önrendelkezést a csehek megtagadták, katonai ellenőrzést vezettek be, pánszlávokat raktak a hivatalokba, akik megkezdték a magyar gyűlölet intézményesítését. A csehek nem törődtek az 1919-es Saint Germain-i Egyezményekkel, ami alapján az új határok között kötelesek voltak biztosítani az ott lakó más népek kollektív jogait. Végülis ez vezetett Csehszlovákia fölszámolásához, amit a nyugati gyarmatosítók máig sem képesek megemészteni. Vagyis képtelenek a Kárpátalján élő nemzeti közösségek kollektív jogainak elismerésére sem.

A nyugat és a szovjetorosz Sztálin kedveltje, Benes cseh elnök a "tiszta szláv" állam ideájából indult ki, igazi "etnikai tisztogató", nagy úttörő és feltaláló volt ezen a területen. Ezt a politikát pedig az orosz birodalmi törekvésre alapozó Szovjetunió támogatta. A magyarság a trianoni határoktól függetlenül ennek útjában áll ma is a Közép-Duna medencében.

A hivatalos pánszláv főideológus, Palacky cseh történész a magyarok elhelyezkedését a Kárpát- medencében nem fogadta el, a korabeli hamisításokat követve és azokat igazolandó a Felvidékre helyezték Sventoplokos déli frank vazallus szláv egykori Moráviáját, abból Birodalmat vizionáltak, amit a magyarok semmisítettek volna meg. Ezek az elképzelések a szláv geopolitikai törekvések alapideológiájává váltak és Benes politikája, illetve a magyarok mészárlása a kommunista partizánok által a II. V.h. után ezekre a hazugságokra alapultak, amelyekkel nem számoltunk le Palacky és pánszlávjai elméletei régen megbuktak már, megbuktak a belőlük gyártott ideológiák és mozgalmak is, de elemei egyelőre megmaradtak a napi politika részeiként egyes kevésbé képzett politikusok fejében. A jelenlegi ukrán nacionalizmus és a lengyelek ellen elkövetett ukrán tömegmészárlások ezeket az elméleteket felelevenítették. A gyarmatosítók azonban a kialakult hisztériára alapozva kihasználják ezeket hazugságokat a saját geopolitikai céljaikra. A jelenlegi magyarországi rendszer kiszolgálja a benesi kisantantot és a gyarmatosítókat, ezért akadályozza az igazság feltárását.

Közvetlenül a II. V.h.-t megelőzően az angol politika megkezdte a feszültségek csökkentését, de az amerikai elnök, Rooswelt nem akart békét, viszont a Müncheni Egyezményeket még támogatta. A csehek nacionalizmusa megbukott és a németek bevonultak a Szudétákra. Ebben a helyzetben Kárpátalja leszakadt a cseh államról, a magyarok bevonultak Kárpátaljára szétverték a megmaradt cseh katonai egységeket, megsemmisítették a cseh légierőt, támogatást adtak a szlovák autonomista mozgalomnak. A magyarok a pár tucat Ukrajnából beszivárgott nacionalista szics gárdistát fölszámolták, jóllehet azoknak volt némi angol támogatottságuk.

Benes 1918, november 22-én érkezett Britanniába Londonban alakított kormányt a háború idején és kormányát a nyugati szövetségesek elismerték. De Benes azt is látta, hogy a háború után már nem számíthat arra a támogatásra, amire 1918-19-ben Versailles-ban. Ezért utasítására moszkvai követe Zdenek Fierlinger már 1939-ben fölajánlotta a szövetséget Sztálinnak és annak részeként, feltételek nélkül fölajánlotta a szovjeteknek Kárpátalját. Fierlingert, aki az ideiglenes cseh kormány miniszterelnöke volt, 1943 nyarán Moszkvába küldte, hogy ott barátsági és segélynyújtási egyezményt kössön a nagy orosz testvérrel. Ez a szerződés titokban készült, 1943. december 12.-én, Karácsonyi Egyezménynek is nevezik. Moszkva a szövetségesekkel kötött 1942-es szerződése értelmében nem köthetett külön egyezményt, mert a rendezést a szövetségesek az egymással kötött szerződés értelmében a háború után kívánták békekonferencia keretében rendezni. Ezt megkerülendő Benes és Sztálin már az 1943-as Teheráni Konferencia előtt egyeztettek, Benessel a tarsolyában Sztálin megvétózta a szövetségesek Balkáni partraszállását. Az Európa szíve felé törő pánszláv bolsevizmus kész helyzetet akart teremteni: Sztálin bolsevizálhatta a kisantantot, elfoglalta Kárpátalját és bolsevista tisztogatást végzett a Felvidéken. Ezért vihették a kárpátaljai magyarokat a szovjet Gulágokba.

Sztálin a megszállt lengyel területeket és Kárpátalját az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasághoz csatolta. A szovjetek nagy államnak mutatták ki Ukrajnát, ehhez kellettek az elrabolt területek. Így Ukrajna az ENSZ Biztonsági Tanácsában is helyet kapott a Szovjetúnió mellett. Ezt a nyugati befolyás alá keveredő sztálini szovjet tákolmányt próbálja a jelenlegi orosz vezetés szétverni, amihez a mai Magyar Köztársaság kommunista örökösei még ha akarnának, se tudnának hozzákezdeni.

A mai Magyar Köztársaság egy illegális ideglenes államforma, melyet a Magyar Királyság legális képviselője Mindszenty József Herczegprímás sohasem hagyott jóvá, ezért kínozták a börtönben.

Tovább Harcolunk

Tisztelettel,

Molnár Lajos HSZM Elnök

2015 március27

FELHÍVÁS!

A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE

1052 Budapest Semmelweis utca 1-3

TISZTELT ELNÖKSÉG!

Eljött a történelmi pillanat, hogy a Világ Magyarsága egységesen lépjen fel, Kárpátalja visszatéréséért minden nemzetközi fórumon. Tüntetéseket kell rendezni Budapesten Ukrajna, Oroszország, USA, Francia, Egyesült Királyság és az EU képviseletei előtt. Fel kell kérni a jobboldali politikai pártokat, szervezeteket, és a civil egyesületeket a részvételre. Egy állandó Kárpátalja Mozgalmat kell beindítani, mert ez a Trianoni békediktátum achilles sarka.

Gyakorlatilag az utódállamok, már szétestek, csak a Magyar kormány vagy kommunista, vagy hazaáruló, vagy gyáva és nem tud cselekedni. 56 nincs befejezve. Lehetetlenség nincs csak tehetetlenség van. El kell indítani a lavinát és minden visszatér.

Kedves Magyar Testvérek, legyen ez a felhívás a riadó a küzdelemre. Kérlek benneteket, hogy terjesszétek

Világszerte, mert ha összefogunk csodát művelünk.

Tovább Harcolunk

Molnár Lajos

HSZM Elnök

---------------------------------

UKRAJNA, MINT ÖNÁLLÓ ÁLLAM GYAKORLATILAG NEM LÉTEZIK – MAGYARORSZÁG LÉPHETNE

2015/03/23NIFADMINHOZZÁSZÓLÁSSZERKESZTÉS

Ritkán adatik meg a csonka Magyarország részére rövid időn belül két alkalommal is olyan történelmi lehetőség, amilyet egyszer már 1991-ben elszalasztott az akkori Antall-kormány. Orbánék úgy tűnik, ma még az orruk hegyénél tovább nem látnak, de nem is láthatnak egy, a saját anyagi érdekeit előtérbe helyező, az euroatlanti érdekeket kiszolgáló, külügyminiszternek semmiképpen nem alkalmas Szijjártó Péter által vezetett külügyminisztérium berkein belül. Viszont a régi mondás rájuk is vonatkozik, mernek kicsik lenni, és tudnak minden körülmények között megalkudni a magyar nemzet kárára.

(Így tett a minap Brüsszelben Orbán Viktor, aki aláírta az EU-val az energiaunió létrehozásáról szóló egyezményt, ami lényegében annyit jelent, hogy az EU mindenbe beleszólhat, vagyis könnyen lőttek a rezsicsökkentés politikájának, bármi mást is állítson ezzel kapcsolatban a miniszterelnök. Ezt igencsak megerősíti az a tény, hogy az energia-beszerzés területén minden alkalommal egyeztetni (értsd jelenteni) kell majd az EU-nak.)

1991-ben Kárpátalján teljesen hivatalosan két népszavazást is tartottak Kárpátalja önrendelkezéséről. Az eredményt ismerjük, az érvényes népszavazás alapján Kárpátaljának meg kellett volna kapnia az önálló státuszt. A referendum eredményének kihirdetése után pár nappal Antallék aláírták az ukrán-magyar alapszerződést, fittyet hányva az ottaniak akaratára. Sőt, történt korábban más is, amiről kevesen tudnak. Az ukrán-magyar alapszerződést megelőzően Ukrajna felajánlotta Kárpátalját Magyarország számára, mivel olyan gazdasági és politikai mélypontra jutott, hogy ez a történelmi magyar terület abban az időben kifejezetten egy komoly tehertételt jelentett az ukránok számára. Tény, hogy az Antall József miniszterelnök vezetése alatt álló akkori kormányzat határozottan elzárkózott ennek a területnek Magyarországhoz történő visszacsatolásától. Az elzárkózásnak több oka is volt egyrészt külpolitikai, másrészt gazdasági, mellyel Antallék valószínűleg nem mertek megbirkózni. Mára is egy hasonló helyzet alakult ki, ami ilyen rövid idő leforgása alatt igencsak ritkán adatik meg egy nemzet életében.

Ukrajna romokban hever, a Porosenkó vezette bábkormány nem ura saját országának. Az IMF Porosenkóék hatalomban tartásának olyan árat szabtak, mely lényegében megfizethetetlen. Ukrajnáról tudni kell, hogy valós, központi irányítással nem rendelkezik. Az ország több részre darabolódott, mely részeknek a vezetését helyi kiskirályok (oligarchák) végzik, akik a saját területeiken belül lényegében élet-halál urai. Ezen vezérek között többeknek saját, önkéntesekből álló hadseregük is van, amellyel úgy terrorizálhatják a polgári lakosságot, ahogyan nekik tetszik (de ugyanúgy bármikor bevonulhatnak Kijevbe is és bármit kikényszeríthetnek a kijevi kormányzattól). Közben az ukrán bábkormány igyekszik mindent megtenni, hogy a kelet-ukrajnai területek elszakadása elleni háborújához minél több fiatalt mozgósítson, például éppen Kárpátaljáról. Arról a Kárpátaljáról, melyet Ukrajna soha nem kapott meg, annak odatartozását egyetlen hatalom sem hagyta jóvá. Kárpátalja az 1920-as trianoni gyalázat következtében került az akkor mesterségesen megalkotott Csehszlovákiához, ami nem létezik. 1938 és 1944 között ideiglenesen ismételten hazakerült, majd 1945-től a Szovjetunió tulajdonát képezte, ami ma már szintén nem létezik. Kárpátalját senki nem adta Ukrajnának. Jelen pillanatban az a világos jogi állapot, hogy Kárpátalját Ukrajnának vissza kellene adnia Magyarország részére, mert soha, semmilyen referendum, vagy politikai megállapodás sem ítélte oda az ukránoknak. Ez a nyers valóság. Az ukránok a Krím Oroszországhoz történt visszacsatolását törvénytelennek tartják, csakúgy cionliberális EU az Egyesült Államok szoros támogatásával, miközben a krímiek döntöttek sorsukról, amit nem lehet megkérdőjelezni. Ugyanakkor Kárpátalján is döntöttek az ott élők a jövőjükről még 1991-ben. Akaratukat persze az előbb említett euroatlanti államok és az USA figyelmen kívül hagyta.

De nézzük, mi a helyzet a magyar kormány hozzáállásával. Magyarország (mely egyébként teljesen törvénytelen úton lett az EU tagja) ugyanazt a mantrát hangoztatja, amit az Európai Unió megkövetel, vagyis, hogy Magyarország érdeke Ukrajna egysége. Hát nem! Magyarországnak egyáltalán nem érdeke Ukrajna egysége, mely nem is lehet egységes, hiszen soha nem is volt az. A kelet-ukrajnai területek elszakadási törekvései is ezt bizonyítják. Magyarországnak egyértelműen csak az lehet az érdeke, hogy Kárpátalja visszakerüljön az anyaországhoz. Bármilyen hihetetlennek tűnhet egyeseknek ez a kijelentés, mégis történelmi szükségesség, ami kivitelezhető. Persze ahhoz egy, a magyar nemzet érdekeit képviselő kormányra és annak a legmesszebbmenőkig érdekérvényesítő külügyminisztériumára van szükség. A jelenlegi magyar kormány erre önmagától képtelen, ahogyan képtelen arra is, hogy már az EU-n belül is érvényesítse érdekeinket. Ne feledjük, a magyar országgyűlés volt az első, mely olvasatlanul, szolgai módon jóváhagyta azt a Lisszaboni Szerződést, mely megszüntette a nemzetállamok EU-n belüli önállóságát.

A külügyminisztérium pedig minden aljas eszközt bevet azért, hogy ez a kérdés még csak fel se merüljön, de nem csupán a csonka hon határain belül, de azon kívül is. Gondoljunk itt Hegedűs Lóránt esetére, akit 2014. július 31-i hatállyal tiltottak ki Ukrajna, így Kárpátalja területéről, de ezzel csak akkor szembesült, amikor 2014. november 21-én Szolyvára utazott volna az ottani haláltábor áldozatainak megemlékezésére, hogy hitet, bátorítást, vigaszt nyújtson az ottaniaknak. Hegedűs Lórántot ma már csak a nemzet lelkészének hívják. Szavai, gondolatai, nemzetébresztő beszédei, az igazság kimondása a legnagyobb fegyvere, mellyel szemben az euroatlantista magyar külügy mindent megtesz. Még azt is, hogy összekacsint az ukrán hatóságokkal. Minden okunk megvan, hogy ezt vélelmezzük, hiszen mint később kiderült, nem csupán a nemzet lelkészét nem engedik be jó ideig a jogosan Magyarországot megillető Kárpátaljára, de más, magyarságban, nemzetegyesítésben (nem határokon átívelő) gondolkodó és azért teljesen békés eszközökkel élő parlamenti politikusokat sem.

Azonban euroatlanti külügy ide vagy oda, a történelmi helyzet mindinkább fennáll, a kárpátaljai magyarság előbb-utóbb ismét markáns hangot fog adni követelésének, nyomást gyakorolván a magyar külügyminisztériumra. Nem is tehet mást. Persze Magyarországnak nem feltétlenül egy konfrontáció nyomán kell visszavennie Kárpátalját. Az ukrán gazdasági helyzet mindinkább abba a kiszolgáltatott irányba halad, amikor egyre súlyosabb anyagi tehertétel lesz számára Kárpátalja. Vagyis, vissza lehet vásárolni (ez egy történelmi helyzet). És mielőtt ezért a mondatért megkapnám a „pofonokat” és a kishitűek (de miből, és mekkora tehertétel lenne számunkra; és belerokkanna az ország stb.) sirámait, jelzem, nem rokkanna bele az ország, sőt ehhez partnerünk is lenne, mind politikai, mind gazdasági oldalról. Hogy ki? Természetesen az, akinek ez politikai érdeke. Tessék gondolkodni!

A magyar külügy – szögezzük le még egyszer – nem tesz semmit kárpátaljai magyarjainkért, sőt… Viszont a kárpátaljai magyarságnak minden jelenlegi nehézségek ellenére muszáj lesz egységesen lépnie, egységre lépnie, és demonstrálnia akaratát, mégpedig markánsan, akár a beregszászi konzulátus előtt is, ha kell minden nap és folyamatosan.

Lesz-e elég erő Bennetek magyar testvéreink? Lesz, mert az életetekről, a jövőtökről, gyermekeitek, unokáitok jövőjéről van szó. És higgyétek el, a nemzetei elkötelezettségű, anyaországi magyarság ott áll majd mellettetek, és megteszi azt, amit nemzeti küldetéséből adódóan neki is meg kell tennie, mert Kárpátaljának itthon a helye.

Szépe Áron

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó:

BOTRÁNY: HEGEDŰS LÓRÁNTOT KITILTOTTÁK UKRAJNÁBÓL

Kiállás Kárpátalja önrendelkezése mellett – a rendőrség is kiállt! (folyamatosan frissül videóval)

Új szavazás a NIF-en: Ön szerint kinek állt érdekében Hegedűs Lóránt indok nélküli kiutasítása Ukrajnából?

KÉNYES ÜGY LEHET HEGEDŰS LÓRÁNT KITILTÁSA UKRAJNÁBÓL

EZ MEGINT NEM VOLT HÍR A MÉDIÁBAN – NAGY A HALLGATÁS ÉS A SUNYISÁG

KITILTÁS – MEGLEPETÉS, MELY BÁRKIT ÉRHET A JELENLEGI MAGYAR-UKRÁN HATÁRON!

MÁR AZ UKRÁN HATÁRON “BELEFOJTOTTÁK” A SZÓT A ZSIDÓ SZÁRMAZÁSÁT SOHA NEM TAGADÓ REINER PÉTERBE

A KRÍM MÁR HAZATÉRT!